Τρεις καπετάνιοι. Εκτύπωση E-mail

Το ποίημα αναφέρεται στην ανεπιτυχή προσπάθεια κατάληψης του φρουρίου της νησίδας Γραμβούσας στις 10 Δεκεμβρίου 1823. Το αποτέλεσμα της μάχης ήταν τραγικό, κάποιοι μιλούν για 90 χαμένα παληκάρια ανάμεσα τους και ο ήρωας των Σφακιών πεντακοσίαρχος Μπουζάκης Μάρκος ή Βουζομάρκος.

 

Τρεις καπετάνιοι.

 

Τρεις αντριωμένοι πορπατούν στην Κρήτη την καημένη

Σαν αξάδελφοι κι αδελφοί σα φίλοι μπιστεμένοι

Σα νάσαν από μια κοιλιά να φάγαν ένα γάλα

Έτσι δ αγαπηθήκαμε περίσσια και μεγάλα

Τον έναν λέγαν Ξέπαπα τον άλλο Μπουζομάρκο

Και ο καημένος Παναγής απού φυλά το κάστρο

Μ΄ αυτοί αποφασίσασι Γραμπούσα να πατήσουν

Κι απ τσι Γραμπούσας την Τουρκιά ένα να μην αφήσουν

Ο Μπούζος πρωτανέβηκε απάνω στο μπεντένι

κι εφτά νομάτους έκοψε μόνο με το μαχαίρι.

Μα ελάστε απάνω μπρε παιδιά τσι Τούρκους να γιουργιάρω,

γιατί δε βγαίνω γω πο πα οξω και να ποθάνω.

Πρώτος απου σκοτώθηκε ήταν ο Μπουζομάρκος.

Κι ύστερις σκοτωθήκανε οι τρεις οι καπετάνιοι.

 

 

ΙΝΒ14042013

 
Copyright © 2018 ΣΦΑΚΙΑ η ρίζα της Κρήτης | all rights reserved