Προσωπικότητες

ΒΟΥΡΒΑΧΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, Καπετάνιος του 1821

Ήρωας  Ανδρέας Βούρβαχης.

Ασφενδιώτης καπετάνιος του 1821.  Οι ιστορικοί αναφέρουν το όνομα του με λόγια τιμής για την προσφορά του στους αγώνες τις λευτεριάς. Δεν άφησε το τουφέκι σε όλη τη διάρκεια του δεκαετούς αγώνα, πολέμησε κυρίως στην Κρήτη μα και στην Πελοπόννησο. Τα πολλά τραύματα του στέρησαν τα βαθειά γηρατειά.

Όπως μας λέει ο  Κριάρης, συμμετείχε στην συγκέντρωση των επιφανών Κρητών στη Θυμιανή, όπου αποφασίσθηκε η έναρξη της επανάστασης του 1821.

(Η πληροφορία είναι από την ‘Ιστορία της Κρήτης’ του Κριάρη τόμος Β σελ.210.


Τον Απρίλιο του 1822 στη μάχη του Γάλλου Ρεθύμνης, όπως λέει ο Παπαδοπετράκης στη σελίδα 275

της Ιστορίας των Σφακίων προσπάθησε να σώσει το Γάλλο φιλέλληνα Βαλέστρα.

<< ορών ο Σφακιανός Ανδρέας Βούρβαχης, ανήρ πελώριος και λεοντόκαρδος,

τον Βαλέστραν ασθμαίνοντα και μη δυνάμενον να τρέχειν, ως αυτοί, προσέδραμε και άρας αυτόν επ΄ώμων έφευγε μετά σπουδής, αλλά καταδιωκόμενος υπό ιππέων στενώς και πεισθείς ότι ήτο αδύνατον να σώση εκείνον και εαυτόν προέδραμε και έκρυψεν αυτόν εις τινα κατάσκιον ρύακα υπό θάμνων.

Παρατηρηθείς όμως υπό των διωκτών μόλις μεν αυτός εσώθη, ο δε Βαλέστρας κατεκρεουργήθη βαρβάρως>>.

 

Όπως μας λέει ο Κανάκης Γερωνυμάκης  στο βιβλίο του Κοινότης Ασφένδου Σφακίων.

Ο ήρωας αρίστευσε στην μάχη του Φραγκοκάστελου  18-23 Μαίου του 1828  όπου πολέμησε σε βοήθεια του Χατζημιχάλη. Στην επόμενη νικηφόρα μάχη του Κόρακα στις 24-25 Μαίου 1828 ήταν ανάμεσα στους ελαχίστους που προτίμησαν να συνεχίσουν την  καταδίωξη των Τούρκων από την συλλογή λαφύρων(1902 οι νεκροί των εχθρών).

Ο Παπαδοπετράκης γράφει στην ιστορία των Σφακίων.

<< Μόλις δε τινες άξιοι μαχηταί προελόμενοι δόξαν αντί των λαφύρων παρηκολούθουν

την οπισθοφυλακήν των πολεμίων έως εις την θέσιν Απάγκου και πολλούς εφόνευον.

Δίκαιον ηγούμεθα να σημειώσωμεν τα όσα τούτων ονόματα γιγνώσκωμεν,

διότι και εις πολλάς άλλας περιστάσεις ηρίστευσαν.

Ήσαν ……… εξ Ασφένδου, ο Ανδρέας Βούρβαχης  >>.

ΙΝΒ

Είσοδος Μελών

Ποιός είναι online?

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 91 επισκέπτες και κανένα μέλος

Αναζήτηση