Ιστορία Σφακιών

13.1 Σφακιανοί στη Χωροφυλακή της Κρήτης το 1878

Σφακιανοί στη Κρητική Χωροφυλακή μετά το  1878

Η σύμβαση της Χαλέπας που ήλθε ως απόρροια της επανάστασης των Κρητών στα 1878 σε  ένα της σημείο ορίζει ότι μπορεί να καταταχθούν στην χωροφυλακή της Κρήτης και χριστιανοί. Οι οικονομικές συνθήκες  οδήγησαν αρκετούς συντοπίτες μας να καταταχθούν στη νεοσυσταθείσα τότε χωροφυλακή Κρήτης. Είναι αλήθεια ότι δεν θεωρούσαν ότι υπηρετούσαν τον  εχθρό μιας και ουσιαστικά η Κρήτη ήταν ημιαυτόνομη. Ας μην ξεχνάμε ότι οι περισσότεροι από αυτούς ήταν αγωνιστές της ελευθερίας. Αλλά και αργότερα στις επόμενες επαναστάσεις ήταν μια σημαντική δύναμη πληροφόρησης για τις κινήσεις των κατακτητών.

 

Άρθρα  της συνθήκης  της Χαλέπας:

1) Ο Γενικός Διοικητής της Κρήτης μπορεί να είναι και Χριστιανός.

2) Η Γενική Συνέλευση στα 80 μέλη τα 49 είναι Χριστιανοί και τα 31 μουσουλμάνοι.

3) Ο Γ. Διοικητής έχει ένα σύμβουλο χριστιανό και ένα μουσουλμάνο.

4) Επίσημη γλώσσα στις Γενικές Συνελεύσεις και στα δικαστήρια, η ελληνική.

5) Η δικαστική εξουσία διαχωρίζεται από την εκτελεστική.

6) Ιδρύεται Κρητική Χωροφυλακή από Κρήτες χριστιανούς και μουσουλμάνους.

7) Οι μισθοί των υπαλλήλων να πληρώνονται σε μεταλλικό νόμισμα.

8) Χορήγηση γενικής αμνηστίας.

9) Επιτρέπονται φιλεκπαιδευτικοί σύλλογοι και η έκδοση εφημερίδων.

 

Παρακάτω θα διαβάσετε τα ονόματα  των καταταχθέντων στην χωροφυλακή τα οποία δημοσιοποίησε ο συγγραφέας μας Κανάκης Γερωνυμάκης και αποτελούν τμήμα από την "Διπλωματική εργασία του κ. Δημητρίου Παπαλά" για το Β' τάγμα της Κρητικής Χωροφυλακής του Νομού Σφακιών 1884 - 1889 με βάση στοιχεία που βρέθηκαν στο τούρκικο αρχείο Χανίων και τυπώθηκαν από το Πανεπιστήμιο Κρήτης

 

Παράθεση ονομάτων

Μανούσος Μανωλάκης, Ταγματάρχης, από την Ίμβρο (ασφαλώς Μανουσογιαννάκης)

Χρήστος Κων. Βολουδάκης, Ταγματάρχης, από την Ίμβρο (κάτοικος Βαφέ)

Παύλος Πολέντας, Ταγματάρχης από τ' Ασκύφου

Γιάννης Π. Πωλογιαννάκης, Ταγματάρχης από την Ίμβρο

Σήφης Μαν. Μανωλάκης, Ταγματάρχης από την Ίμβρο

Ανδρέας Μαν. Πωλογιωργάκης, λογιστής, από την Ίμβρο (κάτοικος Γετίμι Τσιφλίκι)

Σταύρος Κριαράς, υπολοχαγός από την Ανώπολη

Παύλος Γιάννη Παπασακελαρίου, υπολοχαγός, από την Ανώπολη

Μιχαήλ Μανουσέλης, Ανθυπολοχαγός από τον Καλλικράτη

Μανούσος Τσινάρης, επιλοχίας από τα Ασκύφου

Γιάννης Νικ. Καβρουδάκης, λοχίας, από το Μουρί Σφακίων

Ανδρέας Φραγκιάς, λοχίας, από την Ανώπολη

Γιάννης Μαν. Κουνδουράκης, λογιστής του λόχου από τ' Ασκύφου

Παύλος Στ. Βιζυράκης, δεκανέας από τ' Ασκύφου

Κανάκης Κουντουράκης, λοχίας, από τ' Ασκύφου

Σήφης Γ. Τσιναράκης, λοχίας, από τ' Ασκύφου

Παύλος Νικ. Πωλάκης, λοχίας, από τον Καλλικράτη

Γιώργης Νικηφ. Κριαράς, δεκανέας, από την Ανώπολη

Μανούσος Θεοδ. Κοπασάκης, δεκανέας, από την Ανώπολη

Γιώργης Αντωνίου Σαβιολάκης, δεκανέας, από την Ανώπολη

Παύλος Σήφη Βολουδάκης, δεκανέας από την Ίμβρο

Σταυριανός Ανδρ. Πολυδάκης, δεκανέας από την Χώρα Σφακίων

Στεφανιτζάκης Σινιαυτάκης, δεκανέας, από τ' Ασκύφου

Πέτρος Ανδρ. Μανουσέλης, δεκανέας, από τον Καλλικράτη

Χριστόδουλος Σήφη Τζαρδής, δεκανέας απο την Χώρα Σφακίων.

Μανούσος Ανδρ. Ψυλλάκη, δεκανέας, από το Μουρί

Γιώργος Χαραλαμπάκης, δεκανέας, από τ' Ασφένδου

Νικόλαος Κατσουλαράκης, χωροφύλακας, από τον Αργουλέ

Ανδρέας Γιάννη Καπεδρυλάκης, χωροφύλακας, από τ' Ασφένδου

Γιώργης Ανδρ. Καυκαλάκης, χωροφύλακας, από τ' Ασκύφου

Μανώλης Σήφη Μαρινάκης, χωροφύλακας, από τον Βουβά

Ανδρέας Βαρδή Γλυμενάκης, χωροφύλακας από την Ανώπολη

Γιώργης Κωστ. Δουτσινάκης, χωροφύλακας, από την Αράδενα

Γιώργης Νικ. Κοκάκης, χωροφύλακας, από τα Λιβιανανά

Λαμπρινός Σταυρ. Βρανάκης, χωροφύλακας από τον Καλλικράτη

Στυλιανός Ανδρ. Κρυσουλάκης, χωροφύλακας, από τ' Ασφένδου

Παναγιώτης Κελαϊδάκης, χωροφύλακας, από το Μουρί Σφακίων

Στρατής Μανώλη Σούτας, χωροφύλακας, από τ' Ασφένδου

Βαρδής Μανώλη Ροδαμάκης, χωροφύλακας, από τ' Ασκύφου

Μιχάλης Γιάννη Κανιαδάκης, χωροφύλακας από τ' Ασκύφου

Χριστόδουλος Κουκουβιτάκης, χωροφύλακας, από την Αράδενα

Μανώλης Ανδρ. Μαριτσάκης, χωροφύλακας, από τ' Ασκύφου

Νικόλαος Γ. Χαρκιαδάκης, χωροφύλακας, από τον Πατσιανό

Ανδρέας Π. Μανουσέλης, χωροφύλακας από τον Πατσιανό

Μανούσος Σηφ. Μανουσέλης, χωροφύλακας από τον Πατσιανό

Γιώργης Στρ. Μπραουγιάκης, χωροφύλακας, από τ' Ασκύφου

Νικόλαος Θεοδ. Γιαννουλάκης, χωροφύλακας, από τ' Ασφένδου

Μανούσος Γ. Σγουράκης, χωροφύλακας από την Ανώπολη

Γιάννης Γ. Κοπασάκης, χωροφύλακας από την Ανώπολη

Γεώργιος Αντωνίου Σαβιολάκης, χωροφύλακας, από την Ανώπολη

Μανώλης Γ. Κουριδάκης, χωροφύλακας, από τους Κομητάδες

Νικόλαος Στρ. Κρισουλάκης, χωροφύλακας, από τ' Ασφένδου

Στυλιανός Νικηφ. Παγυλάκης, χωροφύλακας, από την Ανώπολη

Γιάννης Σήφη Δικουτσινάκης, χωροφύλακας, από τον Καλλικράτη

Γιώργος Χριστοδ. Παπαδάκης, χωροφύλακας, από τους Κομητάδες

Μανώλης Στυλ. Χατζαλάκης, χωροφύλακας, από την Ανώπολη

Ανδρέας Στυλ. Λουλουδάκης, χωροφύλακας, από τους Κομητάδες

Νικόλαος Ανδρ. Κοπασάκης, χωροφύλακας, από την Ανώπολη

Γεώργιος Ανδρέου Μανουσελάκης, χωροφύλακας, από τον Καλλικράτη

Μανούσος Γεωργ. Δασκαλάκης, χωροφύλακας από την Ανώπολη

Μανώλης Μιχάλη Τσαμπάκη, χωροφύλακας, από τ' Ασκύφου

Γιάννης Σήφη Παναγιωτάκης, χωροφύλακας, από τον Καλλικράτη

Νικόλαος Γιάννη Σφηνιαδάκης, χωροφύλακας, από τ' Ασφένδου

Γιώργης Νικ. Παπαμανωλουδάκης, χωροφύλακας, από την Ανώπολη

Μανούσος Ντεληναδάκης, χωροφύλακας, από την Ανώπολη

Νικόλαος Γ. Σαβιολάκης, χωροφύλακας, από την Ανώπολη

Πέτρος Γιάννη Γιανναράκης, χωροφύλακας, από το Καψοδάσος

Σήφης Γιάννη Μαραγουδάκης, χωροφύλακας από τ' Ασκύφου

Σταυριανός Νικολ. Ανδρουλακάκης, χωροφύλακας από την Ανώπολη

Μανούσος Σταυριανού Πολυδάκης, χωροφύλακας από τ' Ασκύφου

Μανώλης Ανδρέου Ριτζάκης, χωροφύλακας, από τ' Ασκύφου

Κωνσταντίνος Στρ. Δεληγιαννάκης, χωροφύλακας από το Καψοδάσος

Στυλιανός Μαν. Χαριζάκης, χωροφύλακας από τον Άγιο Ιωάννη

Στρατής Μανώλη Καλπαδουνάκης, χωροφύλακας από την Ανώπολη

Νικόλαος Μανούσου Καντουνατάκης, χωροφύλακας από την Ανώπολη

Δημήτρης Μάρκου Μαντουδάκης, χωροφύλακας, από τον Καλλικράτη(Σίγουρα  Μανταδάκης . ΙΝΒ)

Γεώργιος Μανούσου Μανουσελάκη, χωροφύλακας, από τον Καλλικράτη

Νικόλαος Σήφη Γουνάκης, χωροφύλακας από τ' Ασκύφου

Νικόλαος Γεωργ. Τσιναράκης, χωροφύλακας από τ' Ασκύφου

Νικόλαος Γεωργ. Ανδρεαδάκης, χωροφύλακας, από τον Καλλικράτη

Γιάννης Χρ. Πατεράκης, χωροφύλακας από την Ανώπολη

Αντώνης Μανώλη Πατρουδάκης, χωροφύλακας, από την Ανώπολη

Γιάννης Βιτάκης, χωροφύλακας, από την Χώρα Σφακίων

Γιώργος Αντώνη Σμηνάκης, χωροφύλακας από την Ανώπολη

Ρούσσος Π. Χριστοδουλάκης, χωροφύλακας από τ' Ασκύφου (κάτοικος Φρέ)

Γεώργιος Μανούσου Πωλογιώργης, χωροφύλακας από την Ίμβρο

Στυλιανός Κοπασάκης, χωροφύλακας, από την Ανώπολη

Κωστής Μάρκου Σαμαριτάκης, χωροφύλακας, από την Σκαλωτή

Σήφης Σταυριανού Γιαπιτζάκης, χωροφύλακας από τ' Ασκύφου

Γεώργιος Νικολάου Τσουπάκης, χωροφύλακας από τον Πατσιανό

Ανδρέας Στρ. Μπικουβαράκης, χωροφύλακας από τ' Ασκύφου

Βασίλης Νικολάου Παπαθοδωράκη, χωροφύλακας, από τους Κομητάδες

Παύλος Στρ. Πιρακάκης, χωροφύλακας από τον Αργουλέ

Νικηφόρος Γιάννη Κριαράς, χωροφύλακας από την Ανώπολη

Σήφης Παπαμανουσάκης, χωροφύλακας από την Ανώπολη

Νικόλαος Μανώλη Βουγιουκαλάκης, χωροφύλακας από τον Καλλικράτη

Νικόλαος Παπαδομαρκάκης, χωροφύλακας από την Ανώπολη

Γιάννης Ανδρ. Σαβιολάκης, χωροφύλακας, από την Ανώπολη

Νικόλαος Αναγνώστη Ορφανουδάκη, χωροφύλακας, από την Ανώπολη

Νικόλαος Χριστοδούλου Νικολουδάκης, από τα Λιβανιανά

Αναγνώστης Στρ. Μαρουπής, χωροφύλακας από τ' Ασκύφου

Σήφης Ανδρέου Θοδωρητάκης, χωροφύλακας από την Ανώπολη

Γεώργιος Χριστόφορου Ντεληναδάκης, χωροφύλακας από την Ανώπολη

Κωνσταντίνος Γ. Κοπασάκης, χωροφύλακας, από την Ανώπολη

 

Η μισθοδοσία των αξιωματικών και οπλιτών της χωροφυλακής στη δεκαετία του 1880 ήτανε ως ακολούθως:

Συνταγματάρχης: 2200 γρόσια -Ταγματάρχης: 1300 γρόσια

Λοχαγός: 600 γρόσια - Υπολοχαγός: 400 γρόσια

Υπολοχαγός Β' : 350 γρόσια - Επιλοχίας: 270 γρόσια

Λοχίας: 225 γρόσια - Δεκανέας: 200 γρόσια

Χωροφύλακας: 180 γρόσια - Λογιστής Συν/τος: 1150 γρόσια

Λογιστής τάγματος: 500 γρόσια

Από την ηλικία των 20 - 50 ετών θα μπορούσε κανείς να καταταχτεί στην Κρητική Χωροφυλακή  της ημιαυτόνομης (τουλάχιστον στα χαρτιά) Κρήτης.

ΙΝΒ 17012011

Είσοδος Μελών

Ποιός είναι online?

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 71 επισκέπτες και κανένα μέλος

Αναζήτηση